Trodla-Tysdal

Verd å se


Hans Nilsen Haugeveien

Bygget ca. 1820 av "Sterke-Jon" Tengesdal. Veien som går fra Trodla-Tysdal til Tengesdalsvatnet og videre til den fraflytta garden Tengesdal 5,5 km lenger øst i dalen, ble bygget etter råd fra Hans Nilsen Hauge. Veien er ca. 1,5 meter bred og går gjennom til dels grov ur. To bruer hvor bare brukara står igjen.

Følg turiststien 15 min. innover dalen til der veien starter. På østsiden av Tengesdalsvatnet har veien stikkrenner og er lødd opp i opp til 3 meters høyde med elva på den ene siden og fjellet på den andre. Hvordan en mann alene kunne greie alt dette er som en gåte. Et verk det står respekt og undring av.


Lensmannshidleren

Det er to forklaringer på hvordan hidleren fikk navnet sitt:

Under siste krig mot svenskene gjemte en utkommandert årdalsbu seg her for å slippe å dra i krigen. Han hadde med seg ei ku for å ha mat (melk), og bodde i hidleren i en lengre periode. Lensmannen var inne i ura og lette etter desertøren, men fant ham ikke.

Lensmannen i Årdal, som var futen sin medhjelper under innkreving av bl. a. krigsskatt (under danskeveldet), måtte flykte for livet for de stridige og trassige årdalsbøndene. Han gjemte seg i Lensmannshidleren til forholdene roet seg.

Se ellers under Tengesdalsvatnet.


Tengesdalsvatnet

Tar du turen til Tengesdalsvatnet får du også med deg Hans Nilsen Haugeveien og Lensmannshidleren. To timer tur/retur. Følg turiststien innover dalen og følg skilting til Lensmannshidleren.

NB! Elva Tussa må krysses, så det er nødvendig med liten vannføring i elva.


Geitahidleren

Stor, åpen og tørr hidler brukt som fjos fram til 1920. Følg gule merker bak turisthytta. 15 minutters rundtur.


Privat vasskraftverk

Privat vasskraftverk fra 1937, installert i Trodla-Tysdal i 1990. Leverer strøm til garden og turisthytta. 5 meter fallhøyde, 300 liter pr sekund. Horisontal francisturbin som yter ca. 15 kw. Svinghjul på 160 cm i diameter. Vekt på 1200 kg. 280 rpm. Følg turiststien gjennom gardstunet. 15 minutters tur.


Sløgardane

Fangstanlegg for laks. Ble bygget av en skolelærer i Trodla-Tysdal på slutten av 1800-tallet. Består av to sett ledegjerder som endte i en trerist med karmer hvor laksen ble liggende tørr og kunne hentes inn. Ligger i elva Tussa mellom turisthytta og gardshuset.


Naturlig laksestudio

Villaks på mellom 2 og 7 kg kan sees svært ofte foran inntaket til kraftstasjonen. Følg turiststien gjennom gardstunet. 15 minutters tur. Gytende laks kan årlig sees sent om hausten i den gamle "kvednaveidå" (kanalen til kraftverket).


Øyafossen, Øyahidleren og Dommedagssteinen er også verd å få med seg.


Bilder av Trodla-Tysdal

www.bestbilder.net


Les mer på UT.no


Trodla-Tysdal på Facebook Trodla-Tysdal på Instagram